Otisak

ČLANAK 1. – Pravne obavijesti

1.1 Uređivač platforme

 

Prema članku 6. Zakona br. 2004-575 od 21. lipnja 2004. o povjerenju u digitalnom gospodarstvu, navodi se Korisnicima stranice lombafit.com  identitet različitih dionika u okviru njegove provedbe i praćenja:

 

Vlasnik, kreator i odgovoran za publikacije: Anas BOUKAS

 

Kontakt email adresa: info@lombafitstudio.com

 

1.2 Domaćin

 

Tvrtka WordPress: www.wordpress.com

 

ČLANAK 2 – Prezentacija

 

Web stranica Lombafit (lombafit.com) nudi Korisniku edukativne alate s ciljem popularizacije bolova u leđima od strane zdravstvenih djelatnika. Za korištenje Usluga prisutnih na Stranici potrebno je prethodno prihvaćanje Općih uvjeta korištenja i prodaje te registracija. lombafit.com, kao i za naručivanje vodiča i drugih dostupnih online proizvoda.

 

Ovi opći uvjeti korištenja i prodaje namijenjeni su Korisnicima, Kupcima i Anasu Boukasu, odgovornom za Stranicu. lombafit.com.

 

ČLANAK 3 – Definicije

 

Definicije pojmova korištenih u ovim U&U odnose se na sve potpune U&U. Pojmovi koji počinju velikim slovom i definirani ovim GCUS-om mogu se (ako je primjenjivo) koristiti i u jednini i u množini.

 

Ovi pojmovi imaju značenje i opseg dat u njihovoj definiciji u kontekstu sklapanja i izvršenja Općih uvjeta korištenja i prodaje:

 

 • Opći uvjeti korištenja i prodaje ili CGUV : odnosi se na ove opće uvjete korištenja i cjelovite prodaje primjenjive na Stranicu i na sve ponuđene proizvode i usluge, sklopljene između Korisnika i Vlasnika;
 • Stranke zajedno znači Vlasnik i Korisnici;
 • Korisnik : označava, osim ako nije drugačije navedeno, bilo koju fizičku osobu koja koristi Stranicu i/ili pristupa uslugama (besplatnim ili plaćenim) koje nudi Vlasnik putem Stranice. Stoga može biti i Klijent;
 • Klijent : označava, osim ako nije drugačije navedeno, bilo koju fizičku osobu koja naručuje proizvod ili uslugu na stranici;
 • račun : Korisnik kreira Osobni prostor čim se registrira i unese svoj email. Postavke računa mogu se mijenjati u osobnom prostoru koji je dostupan u bilo kojem trenutku;
 • Osobni prostor : Sučelje stranice koje omogućuje pristup i upravljanje podacima koje pruža Korisnik i uslugama koje pruža Vlasnik;
 • prijava znači osobni identifikator povezan s korisničkim računom koji je zatim izmijenio korisnik i koji omogućuje korisniku da se identificira kako bi pristupio svom računu;
 • Usluge : sve usluge, digitalni proizvodi, sadržaj i usluge koje nudi Vlasnik na Stranici, besplatne ili plaćene;
 • produit : odnosi se na knjige, fizičke proizvode koji se prodaju na stranici;
 • mjesto : ova web stranica i njezine ekstenzije, objavljene pod odgovornošću vlasnika, dostupne pod nazivom domene lombafit.com ;
 • informacije : znači sve podatke, slike i videozapise;
 • Program : pratnja po izboru Korisnika; Programi i vodiči online ili za preuzimanje (PDF format – Portable Document Format) i programi vježbi (PDF format);
 • Forum i područje zajednice: prostor za besplatnu razmjenu gdje su Korisnici ovlašteni sami objavljivati ​​sadržaj na Stranici;
 • cijena : označava kupovnu cijenu ponude uključujući porez;
 • Poredak : označava proizvod ili uslugu koju je korisnik odabrao putem online plaćanja;
 • Telekonzultacije : usluga koju Vlasnik pruža Korisniku zahvaljujući videokonferencijskom sustavu koji distribuira usluga i softver za razmjenu poruka treće strane (Primjer: Zoom) i omogućena zahvaljujući kameri povezanoj s uređajima koje koriste Vlasnik i Korisnik (računalo, tablet, pametni telefon);
 • Cookies: skup podataka pohranjenih na uređaju Korisnika;
 • Osobni podaci znači sve informacije koje se odnose na identificiranu ili fizičku osobu koja se može identificirati; smatra se da se može identificirati osoba koja se može identificirati posebno pozivanjem na identifikacijski broj ili na jedan ili više specifičnih elemenata specifičnih za njezin identitet;
 • Vlasnik : odnosi se na vlasnika, odgovornog za stranicu lombafit.com i pružatelj Lombafit usluga.

 

ČLANAK 4. – Ugovorni dokumenti

 

Svaki Korisnik se pretplaćuje na CGUV i pristaje na obradu svojih Osobnih podataka.

 

Ako nadležni sud neku odredbu Uvjeta i uvjeta smatra nevažećom, ništavost te odredbe neće utjecati na valjanost ostalih odredaba Uvjeta i uvjeta, koje će ostati važeće i na snazi. Niti jedno odricanje od jedne od odredbi CGUV-a ne može se smatrati konačnim odricanjem od ove odredbe ili drugih odredbi ovih CGUV-a.

 

ČLANAK 5. – Stupanje na snagu, trajanje i ažuriranja

 

Činjenica pristupa i pregledavanja Stranice predstavlja od strane Korisnika bezrezervno prihvaćanje ovih CGUV.

 

Prilikom kupnje na Stranici, Korisnik potvrđuje da je izraz njegovog pristanka na CGUV materijaliziran aktivacijom potvrdnih okvira(a) povezanih s dokaznim ugovorom definiranim u ovim CGUV. Korisnik se poziva da pažljivo pročita ove U&U i ima mogućnost pregledati ih u bilo kojem trenutku na Stranici.

 

Ovi U&U stupili su na snagu 18. ožujka 2018. i izmijenjeni su 7. veljače 2020.

 

ČLANAK 6 – Svrha

 

Svrha ovih CGUV je definirati odredbe i uvjete korištenja i prodaje proizvoda i usluga ponuđenih na stranici (i dostupnih pod nazivom domene  lombafit.com), od strane Vlasnika, kao i za definiranje prava i obveza strana u ovom kontekstu. Služe kao ugovor između Vlasnika i Korisnika.

 

Mogu se nadopuniti, prema potrebi, uvjetima korištenja specifičnim za određene Usluge. U slučaju proturječja, posebni uvjeti imaju prednost nad ovim općim uvjetima.

 

ČLANAK 7 – Uvjeti pristupa i povlačenja

7.1 Uvjeti pristupa

 

Korisnik je u potpunosti i osobno odgovoran za korištenje stranice, informacija, proizvoda i usluga, pod uvjetima običajnog prava.

 

Općenito, Korisnik se slaže s korištenjem informacija, proizvoda i usluga:

 

 • u skladu sa zakonima, propisima i pravima trećih strana, posebice pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva;
 • pošteno i u skladu sa svojom svrhom.

 

Kada Korisnik koristi ponuđene Usluge ili se registrira na Stranici, prihvaća i potvrđuje da:

 

 • Punoljetan je u skladu sa zakonom koji je na snazi ​​u njegovoj zemlji prebivališta ili veze. Usluge su otvorene za maloljetne osobe ako punoljetni korisnik proglasi maloljetnog korisnika, na vlastitu i isključivu odgovornost i priopći mu uvjete pristupa uslugama;
 • Dao je podatke koji su istiniti, ažurni i potpuni prema zakonu. Svaki izmišljeni ili klevetnički osobni podatak vjerojatno će dovesti do zatvaranja korisničkog računa. Svaku e-poštu koju Vlasnik pošalje na adresu e-pošte koju je naveo Korisnik smatrat će se da ju je primio;
 • On koristi Usluge samo za svoju osobnu aktivnost, nevezano uz bilo kakvu profesionalnu aktivnost. Komercijalne tvrtke i općenito bilo koja organizacija ili subjekt ili regulirana profesija ne mogu postati Korisnici;
 • Zabranjeno je koristiti informacije sa stranice za promicanje proizvoda, usluge ili općenito za bilo kakvu reklamnu ili promotivnu ili profesionalnu svrhu;
 • Zakon njegove zemlje prebivališta dopušta mu pristup stranici;
 • Pročitao je, razumio i prihvatio CGUV.

 

U slučaju nepoštivanja jedne ili više odredbi CGUV-a, za Korisnika, njegov Račun može biti jednostrano, automatski i bez prethodne obavijesti, privremeno suspendiran ili trajno blokiran.

 

7.2 Pravo na povlačenje

 

U skladu s člankom L.121-19 Potrošačkog kodeksa, au kontekstu prodaje putem pošte, a time i internetske prodaje, Kupac ima pravo na odustanak u roku od 14 dana od dana nakon primitka Proizvoda. Nakon ovog razdoblja od 14 dana, sve Narudžbe su dospjele.

 

U slučaju korištenja prava na odustajanje od kupnje Proizvoda, unutar gore navedenog roka, bit će nadoknađena samo cijena kupljenog(ih) Proizvoda(a) i troškovi dostave, a troškovi povrata ostaju odgovornost Kupca. . Povrati proizvoda moraju se izvršiti u izvornom stanju.

 

Povrat će biti izvršen na račun naveden u trenutku narudžbe i može potrajati do 10 radnih dana.

 

Usluge dostupne na Stranici ne podliježu ovom pravu na povlačenje. Članak L121-20-2 posebno isključuje:

 

 • Online obrazovni sadržaj, temeljen na audio i video snimkama, iz vremena početka obuke. Vlasnik ima mogućnost provjeriti je li Korisnik pokrenuo svoj Program ili ne.
 • Usluge poput telekonzultacija ako je usluga započela u roku od 7 dana od Narudžbe.

 

Što se tiče prodaje nematerijaliziranih proizvoda predviđenih Potrošačkim kodeksom (kao što su PDF datoteke za preuzimanje), pravo na odustanak više se ne može ostvariti od trenutka preuzimanja. Vlasnik ima mogućnost provjeriti je li Korisnik preuzeo Programe vježbanja (PDF).

 

Pronađite uvjete povlačenja u vezi s Telekonzultacijama u Članku 12 – Uvjeti koji se odnose na Telekonzultacije.

 

7.3 Iznimke od prava na povlačenje i viša sila

 

Vlasnik se neće smatrati odgovornim u slučaju nedostupnosti Stranici uzrokovane događajima izvan njegove kontrole, a koje nije bilo moguće razumno predvidjeti i čiji se učinci ne mogu izbjeći odgovarajućim mjerama, a onemogućuju izvršavanje svojih obveza u smislu pravnih definicija koja se pojavljuje u članku 1218. Građanskog zakonika ("Slučajevi više sile").

 

Niti jedna od stranaka ne može se posebno smatrati odgovornom za bilo kakvo kršenje svojih obveza, ako takvo kršenje proizlazi posebno iz: vladine odluke, uključujući bilo kakvo povlačenje ili obustavu ovlaštenja bilo koje vrste, prirodne katastrofe, stanja rat, potpuni ili djelomični prekid ili blokada telekomunikacijskih ili električnih mreža, čin računalnog hakiranja ili općenito bilo koji drugi događaj više sile s obilježjima definiranim sudskom praksom.

 

Izvršenje ovih GCUS-a bit će obustavljeno sve dok traje Slučaj više sile. Vlasnik će nastojati, koliko god je to moguće, stati na kraj slučaju više sile ili pronaći rješenje koje će mu omogućiti izvršavanje ugovornih obveza unatoč slučaju više sile.

 

Slučaj više sile suspendira obveze dotične Strane za vrijeme kada će se viša sila primjenjivati ​​ako je ovaj događaj privremen. U protivnom, ako je zapreka konačna, stranke će biti oslobođene svojih obveza pod uvjetima predviđenim u člancima 1351. i 1351-1 Građanskog zakonika.

 

ČLANAK 8 – Prezentacija proizvoda i usluga

 

Stranica nudi korisnicima proizvode i usluge koje im omogućuju da:

 

 • Dobijte informacije i sadržaj o bolovima u leđima, tjelesnim vježbama, kroničnoj boli, upravljanju stresom, spavanju, zahvaljujući edukativnim člancima i raznolikom obrazovnom sadržaju
 • Iskoristite prednosti telekonzultacija s vlasnikom;
 • Kreirajte račun tipa "Članstvo" putem osobnog prostora;
 • Pristupite online tečajevima za poboljšanje zdravlja leđa te listovima s vježbama i vodičima koji se mogu preuzeti za liječenje bolova u leđima.

 

Sadržaj Stranice, kao i Telekonzultacije koje se provode s Vlasnikom, ni na koji se način ne mogu smatrati ekvivalentom medicinskog savjetovanja i ne smiju se koristiti za početak, izmjenu ili prekid medicinskog tretmana koji je u tijeku.

 

8.1 Besplatne usluge

 

Dio Usluga dostupan je besplatno. Svaki korisnik ima mogućnost pristupa:

 

 • Dio članka: ovo su članci koji se redovito objavljuju u informativne svrhe;
 • Tražilica : omogućuje pristup informacijama o blogu putem ključnih riječi;
 • Pretplatite se na newsletter : to je periodično slanje e-poštom redovitih biltena koji se tiču ​​novosti i aktivnosti Stranice;
 • Besplatni programi : 21 dan protiv bolova u leđima

 

8.2 Proizvodi i usluge koji se plaćaju

 

Proizvodi i usluge odnose se na:

 

 • Sve plaćene e-knjige
 • Bilo koja usluga daljinskog savjetovanja
 • Sav pristup mjesečnom članstvu
 • Bilo koji plaćeni program vježbanja dostupan u odjeljku Online vodiči

 

Svi plaćeni proizvodi uključuju pisani sadržaj, videozapise, upitnike za procjenu i/ili PDF datoteke koje se mogu preuzeti.

 

ČLANAK 9 – Uvjeti korištenja usluga

 

9.1 Uvjeti usluge

 

Korisnik je suglasan koristiti Usluge pojedinačno i osobno. Dužan je sam potvrditi da je fizički sposoban za bavljenje tjelesnim aktivnostima koje predlaže Vlasnik, pridržavati se savjeta vezanih uz zdravlje leđa.

 

9.2 Prihvaćanje GTCUS-a

 

Pristup Uslugama ponuđenim na Stranici strogo je podložan korisnikovom potpunom prihvaćanju ovih U&U. Korisnik potvrđuje da je u potpunosti upoznat s odredbama ovih U&U i obvezuje se poštivati ​​ih.

 

9.3 Tehničke postavke

 

Korisnik potvrđuje da ima potrebna sredstva za pristup Stranici i korištenje iste u normalnim uvjetima pregledavanja. Za ovo, Korisnik potvrđuje da je provjerio da konfiguracija računala koju koristi ne implementira nikakav pogrešan softver, virus ili element štetan za sustav postavljen na Stranici.

 

Korisnik je isključivo odgovoran za instalaciju, održavanje i kontrolu tehničke konfiguracije potrebne za povezivanje sa Stranicom. Vlasnik se ni na koji način ne može smatrati odgovornim za nekompatibilnost stranice s tehničkom konfiguracijom računala, tableta ili mobilnog telefona Korisnika.

 

Korisnik se obvezuje da ima tehnička sredstva i dovoljno znanja za upravljanje preuzimanjem različitih programa i vodiča u PDF formatu.

 

9.4 Besplatne usluge

 

Izrada osobnog računa nije obavezna za pristup besplatnim uslugama stranice.

 

Korisnik se može, ako želi, pretplatiti na dolje opisane Usluge uz plaćanje.

 

9.5 Usluge koje se plaćaju

 

Korištenje Plaćenih usluga zahtijeva od Korisnika korištenje usluga Stripe platforme (www.stripe.com) za plaćanja. Neki resursi dostupni su i na Amazonu (www.amazon.fr) i Kindle.

 

Narudžba i/ili registracija automatski dovode do otvaranja Osobnog računa na ime Korisnika, koji mu omogućuje upravljanje korištenjem Usluga.

 

Korisnik je obaviješten i prihvaća da su podaci uneseni u svrhu kreiranja ili ažuriranja njegovog osobnog računa vrijedni dokaza o njegovom identitetu i da ga obvezuju čim budu potvrđeni. Korisnik može pristupiti svom osobnom prostoru u bilo kojem trenutku.

 

Programi su dostupni neograničeno vrijeme.

 

Programi koji se plaćaju dostupni su nakon plaćanja Narudžbe u gotovini.

 

Telekonzultacije pruža Vlasnik, na individualnoj osnovi.

 

9.6 Uvjeti moderiranja komentara

 

Komentari i trackbackovi/pingbackovi, bilo da su objavljeni u člancima ili na forumima, ručno se moderiraju. Nepoštivanje bilo kojeg od sljedećih pravila rezultirat će njihovim brisanjem:

 

 • Klevetnički, rasistički, pornografski, pedofilski, poticajni komentari, zločini ili samoubojstva;
 • Komentari koji reproduciraju privatnu korespondenciju bez pristanka dotičnih osoba;
 • Agresivni ili vulgarni komentari;
 • Komentari namijenjeni isključivo za postavljanje veze na vanjsko mjesto.

 

ČLANAK 10. – Nalozi

 

Svaka potvrda narudžbe podrazumijeva kupčevo puno i potpuno prihvaćanje ovih U&U, bez iznimke ili rezerve. Svi dostavljeni podaci i snimljena potvrda predstavljat će dokaz transakcije. Korisnik izjavljuje da ga savršeno poznaje.

 

10.1 Proces kupnje

 

Kupac mora slijediti niz koraka kako bi predao svoju narudžbu:

 

 • Informacije o bitnim karakteristikama proizvoda ili usluge;
 • Izbor proizvoda ili usluge (putem gumba Narudžba), te navođenje bitnih podataka Kupca (Ime, ime, e-mail, lozinka osobnog računa, poštanska adresa za knjigu);
 • Prihvaćanje ovih U&U;
 • Praćenje uputa za plaćanje i plaćanje za proizvode ili usluge;
 • Dostava proizvoda (unutar 48 sati) ili izravan pristup preuzimanju PDF datoteka ili platformi za obuku za programe.

 

Pronađite postupak kupnje za telekonzultacije u članku 12 – Odredbe i uvjeti za telekonzultacije.

 

10.2 Potvrda narudžbe

 

Mrežno davanje broja kreditne kartice i konačna potvrda Narudžbe dokaz su cjelovitosti navedene Narudžbe u skladu s člancima 1316-4 i sljedećim Građanskim zakonikom te će vrijediti plaćanja iznosa nastalih za isporuku odabrane proizvode ili usluge od strane Korisnika kao dio njegove Narudžbe. Ova je potvrda vrijedna potpisa i izričitog prihvaćanja bankovnih operacija obavljenih na Stranici.

 

Kupac prima potvrdu o uplati svoje Narudžbe putem e-pošte.

 

U svrhu pravilnog izvršenja Narudžbe, au skladu s člankom 1316-1 Građanskog zakonika, Kupac se obvezuje dati svoje prave identifikacijske elemente. Vlasnik zadržava pravo odbiti narudžbu, na primjer za bilo koji neobičan zahtjev, učinjen u lošoj vjeri ili iz bilo kojeg legitimnog razloga.

 

10.3 Uvjeti isporuke

 

Programi i vodiči (PDF) dostavljaju se e-poštom.

 

Za fizičke proizvode, vlasnik je suglasan ispoštovati kupčevu narudžbu samo unutar ograničenja dostupnih zaliha proizvoda. Ako to nije moguće, vlasnik obavještava kupca. Osim ako nije drugačije navedeno, vaši će proizvodi biti poslani u roku od 48 sati (isključujući vikende i državne praznike).

 

Dostava se vrši na adresu naznačenu prilikom narudžbe (zbog toga je potrebno posebno paziti na pravopis upisane poštanske adrese).

 

Vlasnik podsjeća da kada Kupac preuzme Proizvode, rizik od gubitka ili oštećenja Proizvoda prelazi na njega. Odgovornost kupca je obavijestiti prijevoznika o svim rezervama u vezi s isporučenim proizvodom.

 

ČLANAK 11 – Cijene proizvoda i usluga te uvjeti plaćanja

 

11.1 Cijene proizvoda i usluga

 

Cijene Usluga definirane su u eurima, kanadskim ili američkim dolarima, a svi porezi su uključeni i uzimaju u obzir PDV koji je na snazi ​​na dan potvrde Narudžbe od strane Korisnika.

 

Vlasnik zadržava pravo izmjene svojih cijena u bilo kojem trenutku, ali će se proizvodi ili usluge fakturirati na temelju cijena koje su na snazi ​​u vrijeme potvrđivanja Narudžbe. Sve cijene dostupne su u odjeljku "Online Guide" na web mjestu lombafit.com.

11.2 Načini plaćanja

 

Plaćanja dospijevaju odmah po predaji Narudžbe. Kada Korisnik priopći broj svoje kreditne kartice za plaćanje proizvoda ili usluga na Stranici, on koristi STRIPE siguran online sustav plaćanja s enkripcijom, koji zadovoljava sigurnosne standarde protiv bilo kakvog pristupa, korištenja ili neovlaštenog otkrivanja. Na Stranici se prihvaćaju kreditne kartice, Visa kartice, Mastercard i American Express kartice.

 

Nakon što kupac pokrene plaćanje, transakcija se odmah tereti nakon provjere podataka. U skladu s člankom L. 132-2 Monetarnog i financijskog zakonika, obveza plaćanja dana karticom je neopoziva. Priopćavanjem svojih bankovnih podataka tijekom prodaje, Kupac ovlašćuje Vlasnika da tereti njegovu karticu za iznos koji se odnosi na navedenu cijenu.

 

Kupac potvrđuje da je zakoniti nositelj kartice koja se tereti i da ima zakonsko pravo koristiti je. U slučaju pogreške, odnosno nemogućnosti terećenja kartice, prodaja se odmah pravomoćno rješava i Narudžba se poništava.

 

Plaćanje za Telekonzultacije, rezervirane online, vrši se unaprijed, prilikom rezervacije. Telekonzultacije će se uzeti u obzir tek nakon što se primi uplata.

 

Po završetku uplate dobit ćete e-mail s potvrdom termina.

 

U slučaju neopravdanog otkazivanja plaćanja kreditnom karticom ili neopravdanog protivljenja plaćanju kreditnom karticom, Korisnik se obvezuje Vlasniku nadoknaditi troškove nastale nelegitimnim otkazivanjem ili protivljenjem, uz predočenje dokaza o navedenim troškovima.

 

11.3 Amazon EU partnerski program i ostalo

 

Ova stranica sudjeluje u programu Amazon EU Associates Program, affiliate programu osmišljenom da omogući stranicama da ostvare naknadu stvaranjem poveznica na Amazon.fr, Amazon.ca ili druge ovisno o zemlji.

 

ČLANAK 12. – Modaliteti koji se odnose na telekonzultacije

 

12.2 Rezervacija telekonzultacija

 

Korisnik, prilikom rezervacije svoje Telekonzultacije, pristaje pružiti sve podatke potrebne za potvrdu svoje registracije i pobrinut će se da je navedena e-pošta točna. U slučaju pogreške u pruženim informacijama, korisnik ne može zahtijevati povrat novca ili kredit.

 

Korisnik mora slijediti niz koraka kako bi dogovorio termin i naručio:

 

 • Informacije o bitnim karakteristikama Telekonzultacija;
 • Naznaku datuma i vremena odabranog termina (izbor 30 minuta ili jedan (1) sat), te naznaku e-mail adrese;
 • Provjera valjanosti podataka dostavljenih putem gumba Naruči);
 • Navođenje bitnih podataka Kupca (ime, ime, email, lozinka);
 • Prihvaćanje ovih U&U;
 • Praćenje uputa za plaćanje i plaćanje Telekonzultacija;
 • Dostava proizvoda (unutar 48 sati) ili izravan pristup preuzimanju PDF datoteka ili platformi za obuku za programe.

 

Plaćanje za Telekonzultacije izvršit će Klijent unaprijed, kreditnom karticom i u skladu s načinima plaćanja opisanim u članku 11.2 – Načini plaćanja. Nakon što je uplata primljena, sesija je automatski rezervirana za Klijenta.

 

12.2 – Odredbe i uvjeti Telekonzultacija

 

 • Vrijeme intervjua : Sati telekonzultacija mogu se promijeniti uz prethodnu najavu najmanje 12 sati, slanjem e-pošte.
 • Otkazivanje telekonzultacija : Otkazivanje telekonzultacija moguće je više od 48 sati unaprijed, slanjem e-pošte. Može se zamijeniti u drugom terminu. Nakon tog razdoblja od 48 sati, telekonzultacije su u potpunosti dospjele;
 • Tehnička postavka : Telekonzultacije zahtijevaju korištenje aplikacije Zoom, uređaja (računalo, mobitel, tablet), internetske veze i funkcionalne kamere. Korisnik preuzima obveze vezane uz opremu i priključke potrebne za korištenje ove Stranice i njenih Usluga.
 • Trajanje sesija : Trajanje seansi ovisi o klijentu, a dogovara se prije sesije
 • povjerljivost : Vlasnik se obvezuje da će sve informacije koje prikupi tijekom kupčeve podrške elektroničkoj usluzi, kako bi imao koristi od usluge savjetovanja, smatrati povjerljivim informacijama;
 • Garancija : Ne može se dati jamstvo u vezi s postizanjem ciljeva koje je postavio Klijent. Vlasnik se ne može smatrati odgovornim za djelomični ili potpuni neuspjeh u vezi s postizanjem cilja. Vlasnik je odgovoran za proces podrške Korisnika, a Kupac je odgovoran za postizanje definiranih ciljeva.

 

12.3 – Obveze

 

 • Profesionalne vještine vlasnika osigurane su različitim kvalifikacijama koje je stekao, kao i njegovim profesionalnim iskustvom;
 • Vlasnik se obvezuje kontaktirati Korisnika u dogovorene datume i vrijeme nakon potvrde uplate za Telekonzultacije. Vlasnik se obvezuje nadoknaditi Kupcu sve dospjele i naplaćene iznose, ukoliko se isti ne pojavi na terminu. Korisnik i Vlasnik su stoga međusobno suglasni biti prisutni i dostupni na datum iu vrijeme dogovorenog termina. Ako Vlasnik nije kontaktirao Korisnika u zakazano vrijeme, Korisniku će biti ponuđen novi termin;
 • U slučaju kašnjenja zakazanog vremena zbog Korisnika, Vlasnik će pokušati ponovno kontaktirati Korisnika ili će čekati Korisnika do 10 minuta nakon prvobitno zakazanog početka. Tada se može obaviti telekonzultacija, ali bez nadoknade izgubljenog vremena. Više od 10 minuta kašnjenja, smatrat će se da je Korisnik propustio termin i neće biti izvršena zamjena ili povrat novca;
 • Vlasnik se obvezuje pružiti bezuvjetnu podršku svom Klijentu. On ga prati u provedbi najučinkovitijih sredstava koja mu omogućuju da postigne svoje ciljeve. Vlasnik podliježe obvezi sredstava, a ne rezultata. Vlasnik jamči da će djelovati s visokom razinom integriteta tijekom trajanja Telekonzultacija. Ako nije kompetentan intervenirati u području za koje je konzultiran, svog Klijenta upućuje drugoj osobi;
 • Sve informacije dane tijekom telekonzultacija ostat će povjerljive;
 • Ako tijekom Telekonzultacija Vlasnik primijeti da mu značajna odstupanja više ne dopuštaju rad prema uvjetima CGUV-a, ima etičku obvezu to prekinuti jasnim obrazloženjem razloga svoje odluke. Koliko god je to moguće, on će se pobrinuti da ponudi druge mogućnosti svom Klijentu;
 • Svaka komunikacija neprimjerene prirode - posebice uvredljiva, rasistička, pornografska ili opscena - od strane Korisnika može biti predmet trenutnog prekida Telekonzultacija koje su u tijeku, bez mogućeg povrata novca.

 

ČLANAK 13 – Obveze Korisnika

 

Ne dovodeći u pitanje druge ovdje navedene obveze, Korisnik se obvezuje pridržavati se sljedećih obveza:

 

 • Korisnik se obvezuje dati Vlasniku točne Osobne podatke, prilikom registracije na Stranici i prilikom ažuriranja svojih Osobnih podataka. Vlasnik se ne može smatrati odgovornim za lažne izjave korisnika;
 • Korisnik je odgovoran za štete (izravne ili neizravne, materijalne ili nematerijalne), prouzročene Vlasniku, Stranici i/ili bilo kojoj trećoj strani, a proizlaze iz bilo kakvog nezakonitog ponašanja ili kršenja ovih odredbi. Obvezuje se nadoknaditi Vlasniku svu štetu koju bi mogao pretrpjeti i platiti mu sve troškove, pristojbe i/ili presude koje bi mogao snositi kao posljedicu;
 • Korisnik se obvezuje da će prilikom korištenja Usluga poštivati ​​važeće zakone i propise te da neće kršiti prava trećih osoba ili javni red;
 • Korisnik se obvezuje koristiti usluge isključivo osobno. Stoga se suzdržava od dodjele, ustupanja ili prijenosa svih ili dijela svojih prava ili obveza iz ovog ugovora trećoj strani, na bilo koji način. Korisnik ne smije koristiti usluge koje nudi stranica u profesionalne, komercijalne ili zajedničke svrhe;
 • Korisnik je suglasan da je Sadržaj koji objavljuje (u komentarima na članke, na Forumu ili putem odjeljka Kontakt) zakonit, da ne narušava javni red, moral ili prava trećih strana, da ne krši niti jednu zakonsku ili regulatornu odredbu;
 • Korisnik mora poduzeti potrebne mjere za spremanje vlastitim sredstvima Informacija iz svog osobnog prostora koje smatra potrebnima, čija mu kopija neće biti dana. Također je odgovoran za čuvanje povjerljivosti svog korisničkog imena i lozinke;
 • Korisnik je upoznat i prihvaća da je za implementaciju Usluga potrebno da bude povezan na internet te da kvaliteta Usluga izravno ovisi o toj vezi, za što je on isključivo odgovoran.

 

ČLANAK 14 – Odricanje od odgovornosti

 

Ideje, informacije i prijedlozi sadržani na stranici, programima i vodičima, forumima i odjeljku zajednice, videozapisima ili biltenima ili bilo kojim povezanim materijalima ne smiju se tumačiti kao medicinski savjeti ili pomoć, niti se smiju tumačiti kao zamjena za savjete ili medicinsku pomoć ili koristiti ili uputiti umjesto traženja savjeta liječnika ili odgovarajućeg zdravstvenog stručnjaka.

 

Korisnik je isključivo odgovoran kako za procjenu svog zdravlja, tako i za korištenje i tumačenja informacija sadržanih na stranici i informacija danih putem Telekonzultacija, rezultata koje dobije, savjeta i postupaka koje on zaključi i/ ili pitanja.

 

Vlasnik je vezan obvezom sredstava, isključujući bilo kakvu obvezu rezultata. Ne možemo kriviti rezultat koji se ne može poželjeti.

 

Prihvaćate da informacije koje su vam stavljene na raspolaganje nisu niti potpune niti iscrpne i da se ove informacije ne bave svim različitim simptomima i tretmanima koji su primjereni patologijama i raznim svakodnevnim tegobama koje vas zanimaju. Vlasnik ni na koji način ne jamči da su ovi podaci točni, potpuni i ažurni.

 

Vlasnik ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu radnju ili zahtjev koji proizlazi iz korištenja informacija sadržanih na stranici. Svi smo mi jedinstveni, ono što može odgovarati jednom pojedincu ne mora odgovarati drugome.

 

Vlasnik se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati odgovornim za fizičku ili materijalnu nesreću ili izravnu ili neizravnu štetu koja se dogodi jednom od njegovih korisnika stranice, u slučaju kasne isporuke ili tijekom telekonzultacija. Slijedom toga, Korisnik prihvaća da se korištenje Informacija i usluga provodi pod vašom isključivom i potpunom odgovornošću, kontrolom i vodstvom.

 

ČLANAK 15 – Odgovornost

 

15.1 – Predanost Korisnika i koncept “Potrebnih koraka”

 

Korisnik će obratiti posebnu pozornost na činjenicu da učinkovitost ponuđenih Usluga u potpunosti ovisi o njegovom osobnom angažmanu i poštovanju s kojim primjenjuje pružene savjete, metode, tehnike i vježbe.

 

Korisnik se naravno slaže da će pratiti tečajeve, raditi vježbe i primjenjivati ​​naučene metode. To je koncept “Potrebni koraci”.

 

Vlasnik stoga ne može snositi nikakvu obvezu rezultata ako Korisnik ne postigne osobni cilj koji je postavio.

 

Ako Korisnik smatra da nije zadovoljan rezultatima dobivenim Servisom i želi dobiti povrat novca, mora iskoristiti to što je to učinio. “Potreban korak”.

 

Iz tog razloga, prije povrata novca, Vlasnik će od Kupca zatražiti predočenje dokaza o realizaciji ovih “Potrebni koraci” najkasnije 7 radnih dana nakon što je Vlasnik potvrdio primitak svog zahtjeva za povrat novca.

 

15.2 Održavanje

 

Vlasnik se obvezuje korisnicima ponuditi stalnu dostupnost Stranice. Međutim, kako bi Korisnicima ponudio kvalitetne Usluge, Vlasnik zadržava pravo obavljanja operacija održavanja, ažuriranja ili popravka na Stranici. Koliko god je to moguće, Korisnik će biti obaviješten o privremenim obustavama Stranice zbog ovih operacija.

 

Vlasnik odbija svaku odgovornost u slučaju bilo kakvog gubitka Informacija dostupnih u Korisnikovom osobnom prostoru, pri čemu korisnik mora spremiti kopiju i ne može potraživati ​​nikakvu naknadu u tom pogledu.

 

Vlasnik se ne može smatrati odgovornim u slučaju kvara komunikacijskih sustava, bilo izvan njegove kontrole ili ne, niti u slučaju povrede sigurnosti vlastitih sustava nakon što je ispunio sve sigurnosne obveze potrebne za izvedbu svoje obveze.

 

Vlasnik daje sve od sebe kako bi zajamčio sigurnost podataka prikupljenih putem Stranice. Međutim, ako se otkrije kršenje sigurnosti, Vlasnik se obvezuje djelovati što je prije moguće kako bi otklonio problem i obavijestio dotične korisnike.

 

ČLANAK 16 – Osobni podaci i politika privatnosti

 

16.1 – Odgovoran za obradu vaših podataka

 

Zabrinut za zaštitu privatnosti svojih korisnika, Vlasnik se obvezuje pridržavati se svih francuskih i europskih regulatornih i zakonskih odredbi koje se odnose na zaštitu osobnih podataka, uključujući posebno Zakon o zaštiti podataka od 6. siječnja 1978. s izmjenama i dopunama i Opće podatke Uredba o zaštiti od 27. travnja 2016.

 

16.2 – Prikupljanje informacija

 

Osobni podaci koji se odnose na Korisnika mogu se prikupljati u različito vrijeme tijekom Korisnikovog pregledavanja Stranice i korištenja usluga koje ona nudi, iz različitih razloga koji su detaljno navedeni u nastavku:

 

 • Prikaz stranice i navigacija : Tehnički podaci prikupljaju se automatski prilikom povezivanja na Stranicu i njezinog pregledavanja (podrijetlo veza, IP adresa, verzija preglednika i njegove postavke, pregledane stranice Stranice);
 • Osobni račun : U trenutku narudžbe traže se razne informacije koje će biti učinjene putem Stripea (www.stripe.com)
 • Korištenje usluga : Korištenjem različitih Usluga ponuđenih na Stranici, od Korisnika se može tražiti da pruži Informacije u različitim prostorima predviđenim za tu svrhu: obrasci, Forumi, slanje poruka, Telekonzultacije itd.;
 • Prijem i upravljanje uplatama : U trenutku narudžbe, informacije koje se odnose na plaćanja (osobito podaci o korištenoj bankovnoj kartici) prikupljaju se na Stranici, posredstvom odobrenog pružatelja usluge plaćanja, Stripe.

 

16.3 Svrhe

 

Podaci koji se odnose na Korisnika prikupljaju se kako bi se Vlasniku omogućilo pružanje njegovih Usluga, kao iu sljedeće svrhe: analize, upravljanje korisničkom bazom podataka, upravljanje kontaktima i slanje poruka, marketinški prijedlozi, automatizacija, fakturiranje Usluge, personalizacija Usluga i praćenje odnosa između Vlasnika i Korisnika.

 

16.4 Prava korisnika

 

Korisnici mogu ostvariti određena prava u pogledu svojih podataka koje obrađuje Vlasnik. Konkretno, Korisnici imaju pravo učiniti sljedeće:

 

 • Povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku ili ograničiti obradu njihovih podataka
 • Protiviti se obradi svojih podataka;
 • Pristup njihovim podacima;
 • Provjeriti i dobiti ispravak;
 • Neka se njihovi osobni podaci izbrišu ili izbrišu.

 

16.5 – Vrijeme zadržavanja

 

Ovi osobni podaci nisu namijenjeni prodaji ili u reklamne svrhe. Čuvaju se u sigurnosne svrhe, kako bi se ispunile zakonske i regulatorne obveze.

 

16.6 – Otkrivanje trećim stranama

 

Anas Boukas je isključivi vlasnik informacija prikupljenih na ovoj stranici. Vaši osobni podaci neće se prodavati, razmjenjivati, prenositi ili davati bilo kojoj drugoj tvrtki iz bilo kojeg razloga, bez vašeg pristanka.

 

Vlasnik se, osim toga, ne može smatrati odgovornim za slučajno uništenje Osobnih podataka od strane treće strane koja je pristupila Osobnom računu Korisnika.

 

16.7 Sigurnost podataka

 

Kako bi nastavio s plaćanjem svoje Narudžbe, od Korisnika će se tražiti da priopći broj i datum isteka svoje bankovne kartice kao i sigurnosni kriptogram. Online plaćanja zaštićena su HTTPS protokolom kako bi se zajamčila enkripcija Korisnikovih podataka tijekom prijenosa njegovih Bankovnih podataka.

 

Međutim, Korisnika treba upozoriti da uvijek postoji određena razina rizika da Osobni podaci mogu biti otkriveni bez krivnje Vlasnika i bez pristanka Korisnika. Vlasnik se odriče svake odgovornosti za otkrivanje takvih povjerljivih korisničkih podataka.

 

Nakon što unese svoju e-poštu prilikom registracije na stranici, Korisnik će primiti e-poštu s informacijama i promotivnim ponudama. Korisnik se može odjaviti u bilo kojem trenutku. Sve što treba učiniti je kliknuti na poveznicu na dnu e-poruka "Odjava".

 

ČLANAK 17. – Čuvanje i arhiviranje

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka br. 78-17 od 6. siječnja 1978., podatke koje je korisnik dostavio Vlasnik čuva samo onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjavanje svrhe njihovog prikupljanja definirane u prethodnom članku.

 

Bankovni podaci koje je korisnik dao čuvat će se samo za vrijeme plaćanja u cijelosti.

 

Narudžbenice i račune arhiviramo na pouzdanom i trajnom mediju koji predstavlja vjernu kopiju u skladu s odredbama članka 1348. Građanskog zakonika. Ove će računalne registre sve zainteresirane strane smatrati dokazom komunikacije, naloga, plaćanja i transakcija između stranaka.

 

ČLANAK 18 – Hipertekstualne veze i kolačići

 

Stranica lombafit.com sadrži određeni broj hipertekstualnih poveznica na druge stranice, postavljenih uz ovlaštenje Vlasnika. Međutim, Vlasnik nema mogućnost provjere sadržaja tako posjećenih stranica, te stoga ne preuzima odgovornost za tu činjenicu.

 

Pregledavanje stranice vjerojatno će uzrokovati instalaciju kolačića(-a) na korisnikovo računalo. Kolačić je mala datoteka koja ne dopušta identifikaciju Korisnika, ali bilježi informacije koje se odnose na navigaciju računala na stranici. Tako dobiveni podaci imaju za cilj olakšati kasniju navigaciju Stranicom, a također imaju za cilj omogućiti različite mjere posjećenosti.

 

Odbijanje instaliranja kolačića može rezultirati nemogućnošću pristupa određenim Uslugama. Korisnik međutim može konfigurirati svoje računalo na sljedeći način da odbije instalaciju kolačića. Ova konfiguracija je drugačija ovisno o svakom pregledniku i Korisnik je pozvan da pogleda odjeljke za pomoć u svom pregledniku (primjer: Postavke – Povjerljivost za SAFARI).

 

Stranica koristi uslugu reCAPTCHA tvrtke Google Inc. (Google) za zaštitu unosa obrazaca na stranici. Ova se usluga koristi za razlikovanje unosa koje su napravili ljudi od automatizirane zlouporabe. To uključuje slanje IP adrese i eventualno drugih podataka koje Google zahtijeva za uslugu reCAPTCHA. U ime operatera ovog web-mjesta, Google će koristiti ove informacije kako bi procijenio vaše korištenje ove usluge. IP adresa koju reCAPTCHA daje u vašem pregledniku neće se spojiti s drugim Google podacima. Ova zbirka podataka podliježe Googleovim pravilima o privatnosti. Za više informacija o politici privatnosti Google Captcha slijedite poveznicu: https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/

 

ČLANAK 19 – Intelektualno vlasništvo

 

Anas Boukas je vlasnik prava intelektualnog vlasništva i ima pravo korištenja svih elemenata dostupnih na Stranici, a posebno tekstova, slika, videa, grafika, logotipa, ikona, zvukova, naziva domena, softvera, naziva proizvoda. , sadržaj koji se može preuzeti, trgovačka imena, ideje, ponuđene usluge i programi.

 

Zabranjeno je bilo kakvo umnožavanje, predstavljanje, izmjena, objavljivanje, distribucija, prilagodba ispisa i/ili potpuno ili djelomično iskorištavanje svih ili dijela elemenata Stranice, bez obzira na sredstvo ili postupak koji se koristio, osim uz prethodno pismeno odobrenje Vlasnika. .

 

Suglasni ste da preuzimanjem bilo koje usluge, vodiča ili proizvoda s web-mjesta nećete iznajmljivati, dekompilirati, vršiti obrnuti inženjering, mijenjati ili izvoditi sadržaj s web-mjesta i/ili ga učiniti dostupnim na mreži gdje bi ga mogli koristiti jedan uređaj ili više uređaja u isto vrijeme.

 

Svako neovlašteno korištenje Stranice ili bilo kojeg elementa koje ona sadrži smatrat će se kršenjem i procesuirati u skladu s odredbama Knjige 7 Zakonika o intelektualnom vlasništvu, kao i zakonskim i regulatornim odredbama zemalja i međunarodnim konvencijama, uzurpacija korporativnih imena, trgovačkih naziva i naziva domena i uključuje deliktnu odgovornost svog autora.

 

ČLANAK 20. – Zatvaranje računa

 

20.1 Od strane korisnika

 

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost zatvoriti svoj Osobni prostor, povući svoju suglasnost, slanjem zahtjeva putem odjeljka Kontakt na web stranici.

 

Korisnik je obaviješten da zatvaranje njegovog Osobnog prostora neće dovesti do automatskog brisanja Osobnih podataka koji se na njega odnose. Isti će se čuvati, u skladu sa zahtjevima propisanim Pravilnikom, s kojim Korisnik izričito prihvaća.

 

20.2 Od strane vlasnika

 

U slučaju neusklađenosti Korisnika s ovim GCUS-om, Vlasnik zadržava pravo obustaviti usluge i/ili uskratiti mu pristup stranici. Korisnik se izričito upozorava da obustava Usluga ne dovodi do povrata bilo kakvih iznosa koje je Korisnik platio u kontekstu korištenja ovih Usluga i ne dovodi do bilo kakve odštete ili naknade.

 

Bez ograničavanja prethodno navedenog, sljedeće će osobito vjerojatno obustaviti pristup web mjestu:

 

 • kršenja ili kršenja ovih U&U;
 • kršenje prava intelektualnog vlasništva i prava trećih strana;
 • nepoštivanje zakonske ili regulatorne odredbe na snazi;
 • pokušaj neovlaštenog povezivanja;
 • trajna smetnja;
 • radnje koje utječu na rad Usluga

 

Vlasnik se ne može smatrati odgovornim nakon zatvaranja Osobnog računa Korisnika pod uvjetima navedenim u ovom članku.

 

U slučaju kršenja bilo koje odredbe ovih U&U ili općenito, kršenja važećih zakona i propisa od strane Korisnika, Vlasnik zadržava pravo poduzeti bilo koju odgovarajuću mjeru, a posebno izbrisati bilo koji sadržaj postavljen na retku web-mjestu, kako bi obavijestili sva dotična tijela ili pokrenuli bilo kakav pravni postupak.

 

ČLANAK 21 – Evolucija Stranice i izmjene CGUV-a

 

Vlasnik zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i uvjeta u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Korisnik će biti obaviješten o ovim izmjenama na bilo koji koristan način. Svaki Korisnik koji koristi Usluge nakon stupanja na snagu izmijenjenog CGUV-a smatra se da je prihvatio te izmjene.

 

ČLANAK 22 – Ugovor o dokazu

 

Stranke su suglasne smatrati poruke primljene faksom ili elektroničkim putem i općenito elektroničke dokumente koje su međusobno razmijenile, kao izvorne spise u smislu članka 1316-1 Građanskog zakonika, tj. da imaju istu vrijednost kao ona koja je dana izvorniku . 

 

Strane su suglasne da će čuvati faksove ili elektroničke zapise na takav način da mogu predstavljati vjerne i trajne kopije u smislu članka 1348. Građanskog zakonika.

 

Kompjuterizirani registri koji se vode u računalnim sustavima Vlasnika kao dio sustava šifriranja smatrat će se dokazom komunikacije i raznih prijenosa pisama i elektroničkih dokumenata između Korisnika i Vlasnika.

 

U skladu s odredbama članaka 1316-4 i sljedećih Građanskog zakonika, provedba elektroničkog potpisa, na temelju pouzdanog postupka identifikacije koji jamči njegovu vezu s aktom uz koji je priložen, smatra se valjanim potpisom a kao dokaz u smislu navedenih odredbi.

 

Korisnik ne može osporavati dopuštenost, valjanost ili dokaznu snagu gore navedenih elemenata u elektroničkom obliku ili mediju, na temelju bilo koje zakonske odredbe koja propisuje da određeni dokumenti moraju biti pisani ili potpisani kao dokaz. . Dakle, elementi koji se razmatraju predstavljaju dokaze i, ako su izvedeni kao dokazi u bilo kojem parničnom ili drugom postupku, bit će dopušteni, valjani i ovršni na isti način, pod istim uvjetima i s istom dokaznom snagom kao i bilo koji dokument. uspostaviti, primiti ili čuvati u pisanom obliku.

 

ČLANAK 23. – Djelomična ništavost

 

Ako bi jedna ili više odredbi ovog Ugovora bile ništave prema odredbama zakonske odredbe ili pravomoćne sudske odluke, smatralo bi se nenapisanim i ne bi imalo za posljedicu ništetnost ostalih odredbi. Strane će ostati vezane ostalim odredbama CGUV-a i nastojat će ispraviti neprimjenjive klauzule u istom duhu koji je prevladavao tijekom sklapanja.

 

ČLANAK 24. – Jezik, primjenjivi zakon i nadležna nadležnost

 

Jezik ovog ugovora je francuski. Ovi CGUV podliježu francuskom zakonu. Sve klauzule sadržane u njemu, kao i sve kupoprodajne transakcije koje se u njemu spominju, podliježu francuskom zakonu.

 

U slučaju prijevoda ovih GCUS-a na jedan ili više jezika, jezik tumačenja bit će francuski jezik u slučaju proturječnosti ili spora oko značenja pojma ili odredbe.

 

U slučaju spora, isključivu nadležnost imaju francuski sudovi. Svaka prijateljska ili pravna žalba, koja se odnosi na izvršenje ili tumačenje GCUS-a i na pristup ili korištenje usluge, mora se podnijeti u roku od jedne (1) godine od generiranja događaja, tek zastara.

 

Za sve pritužbe, Korisnik je pozvan kontaktirati Vlasnika putem e-pošte putem odjeljka Kontakt.

 

Povratak na vrh